Pensioen Update

CPB-rapport risicoverdeling bij hervorming aanvullend pensioen

| Wichert Hoekert

Op 30 maart heeft het Centraal Planbureau (CPB) een rapport gepubliceerd over intergenerationele risicodeling. Met het oog op de hervormingen van het pensioenstelsel, die in de uitwerking van het Pensioenakkoord nader gestalte moeten krijgen, geeft het CPB inzicht in de effecten van een aantal van de maatregelen die in het Pensioenakkoord van juni 2010 zijn aangekondigd.

(Een link naar deze pagina zal worden opgenomen in uw bericht)


* Alle velden gemarkeerd met een rood sterretje zijn verplicht:

Scheid e-mailadressen met komma's