Towers Watson Media

Kenniscentrum

Uw bron voor Towers Watson's Research and ideas
Bekijk de resultaten voor alle categorieën
Zoek op
Showing 1 to 10 of 644 entries
 • Nieuwsbrief
  - Nieuwe prognosetafel en Willis Towers Watson ervaringssterftemodel
  - Prinsjesdag en pensioenmaatregelen
  - Mogelijke kortingsmaatregelen 2017
  - Waardeoverdracht pensioen bij overgang naar een APF
  - Antwoorden over de herziening van de IORP-richtlijn
 • Technical/Regulatory IC
  Een actueel overzicht van de meest relevante statistische data, waaronder AOW-bedragen, U- en T-rendement, consumentenprijsindex, Anw-bedragen, minimumloon en fiscaal minimale franchise.
 • Nieuwsbrief
  Het is niet overdreven te stellen dat de fit & proper test van DNB waaraan nieuw aan te treden bestuurders van pensioenfondsen worden onderworpen steviger is dan ooit.
 • Artikel
  Publicaties met betrekking tot de Willis Towers Watson Academy.
 • Nieuwsbrief
  Professioneel IRM kan helpen bij het maken van een aantal belangrijke afwegingen, zoals de mate waarin wordt ingezet op IT-beveiliging, hoeveel invloed er gewenst is bij de uitbesteding van de pensioenadministratie, IRM is dan ook een belangrijk middel om verantwoording af te leggen en antwoord te geven op de vraag waaraan door een pensioenfonds geld wordt uitgegeven en waarom.
 • Nieuwsbrief
  - Premiedekkingsgraad 2017
  - Wet verbeterde premieregeling: te hanteren rendementen gepubliceerd
  - EMIR-vereisten en liquiditeitsrisico
  - Hoofdbevindingen prudent-person beoordelingen jaarwerk over 2015
  - Verdere stappen naar een nieuw pensioenstelsel
 • Nieuwsbrief
  Er zijn al veel inspanningen verricht, onderzoeken gedaan en zelfs een specifieke wet opgesteld rondom communicatie in de pensioensector, maar nog steeds lijken al deze inspanningen maar een zeer beperkt effect te hebben. De neiging om nog maar een tandje bij te zetten, lijkt haast niet te onderdrukken.
 • Nieuwsbrief
  Op 8 juli heeft het kabinet de perspectiefnota over de toekomst van het pensioenstelsel aan de Tweede Kamer gezonden. Daarmee wordt vervolg geven aan de Nationale Pensioendialoog en de hoofdlijnennota van 6 juli 2015. De perspectiefnota gaat onder meer nader in op de voorgenomen afschaffing van de doorsneesystematiek en het overgangsregime dat daarbij van toepassing zal zijn en op de contouren van een nieuw type pensioenovereenkomst en de criteria die daarvoor naar de opvatting van het kabinet moeten gelden.
 • Nieuwsbrief
  Uit onderzoek blijkt dat organisaties die hun werknemers behandelen als slimme consumenten uiteindelijk lagere secundaire loonkosten hebben, meer betrokken personeel dat langer bij het bedrijf blijft, meer productiviteit en uiteindelijk betere financiële resultaten
 • Nieuwsbrief
  Het doel van de harmonisering van de WGA is het bevorderen van reïntegratie van arbeidsongeschikten. Voor werkgevers betekent de wetswijziging dat zij opnieuw moeten nadenken over het financieren van de uitkeringen aan zieke werknemers en het vormgeven van de reïntegratie
Display Per pagina

Om u beter van dienst te zijn maakt Towers Watson gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

Sorry, de gebruikersnaam of het wachtwoord is niet correct. Probeer het nogmaals.
E-mailadres is ongeldig Aanmelden met TW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen