Towers Watson Media

Kenniscentrum

Uw bron voor Towers Watson's Research and ideas
Bekijk de resultaten voor alle categorieën
Zoek op
Showing 1 to 10 of 672 entries
 • Technical/Regulatory IC
  Een actueel overzicht van de meest relevante statistische data, waaronder AOW-bedragen, U- en T-rendement, consumentenprijsindex, Anw-bedragen, minimumloon en fiscaal minimale franchise.
 • Nieuwsbrief

  - Fundamentele verandering in renteswaps: gaat Euribor veranderen?
  - Afschaffing doorsneesystematiek
  - Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen
  - Verjaring premievordering bedrijfstakpensioenfonds
  - Reactie Kamervragen over mogelijke leeftijdsdiscriminatie in premiestaffels
  - De 5 meest ingrijpende wijzigingen in de privacywetgeving

 • Nieuwsbrief

  - Beheersing van het valutarisico
  - Vervolgenquête EMIR
  - Verzamelwet – over RvT grote Opf-en en de carve out
  - Aanpassingen inzake inkoop uit netto pensioen
  - DNB onderzoek niet-financiële risico's
  - De 5 populairste vakantielanden en hun pensioenstelsels

 • Video
  De noodzaak om medewerkers meer te betrekken is duidelijk – maar hoe vergroot u de kans op succes? Bekijk hoe Willis Towers Watson uw organisatie kan helpen.
 • Nieuwsbrief

  - Jaarverslag Pensioenen Ombudsman
  - Verzamelwet pensioenen 2017 – vervolg
  - Bevindingen DNB over ingediende herstelplannen
  - Europese stresstest voor pensioenfondsen
  - Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders van pensioenfondsen
  - De 5 cruciale uitgangspunten voor een missie-visie-strategie met toekomst

 • Nieuwsbrief
  Een terugblik op fusie & overname activiteiten en ontwikkelingen in 2016 en belangrijke aandachtspunten op het gebied van pensioenen in het kader van fusies & overnames.
 • Nieuwsbrief
  SER advies: Versterk medezeggenschap bij kleine ondernemingen. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en betrokkenheid van werknemers hierbij is daarom wenselijk. Om de medezeggenschap, dan wel invloed, van werknemers bij kleine ondernemingen te versterken draagt de SER drie oplossingen aan.
 • Nieuwsbrief

  - Evaluatie convenant over dekking arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling
  - Stand van zaken wetsvoorstel fusies bedrijfstakpensioenfondsen met afgescheiden vermogens
  - Diversiteit en toetsing bestuurders
  - Implementatie herziene pensioenfondsenrichtlijn
  - BTW-vrijstelling voor pensioenfondsen in Europese lidstaten
  - De 5 belangrijkste consequenties van een overstap naar pensioenrichtleeftijd 68

   

 • Artikel
  Het pensioenbegrippen boekje bevat alle actuele termen in de pensioenwereld en hun definities.
 • Nieuwsbrief

  - Uitkeringen uit netto pensioen
  - Pensioenleeftijd 68: opbouwpercentages lagere pensioenleeftijden
  - Willis Towers Watson Capital Market Outlook
  - Compensatielast bij afschaffing doorsneesystematiek zeer fondsafhankelijk
  - De 5 beste kansen om de impact van uw risicomanagement te vergroten

   

Display Per pagina

Om u beter van dienst te zijn maakt Towers Watson gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen