Towers Watson Media

Kenniscentrum

Uw bron voor Towers Watson's Research and ideas
Bekijk de resultaten voor alle categorieën
Zoek op
Showing 1 to 10 of 533 entries
 • Nieuwsbrief
  - Aanpassing Code Pensioenfondsen
  - Tweede Kamer neemt verzamelwet en implementatiewet IORP2 aan
  - Inrichting sleutelfuncties
  - Inhalen in max. vijf stappen
 • Nieuwsbrief
  Er is nog geen pensioenakkoord maar Prinsjesdag maakte wel weer duidelijk dat het kabinet voornemens is de doorsneesystematiek af te schaffen. Dit zal ook consequenties hebben voor premieovereenkomsten.
 • Nieuwsbrief
  In de afgelopen vijf jaar is de tevredenheid van Nederlandse werknemers over hun eigen financiële situatie toegenomen. Dit terwijl werknemers in andere ontwikkelde landen juist steeds minder tevreden zijn over hun huidige financiële situatie. Toch verwacht maar liefst 30% van de werknemers in Nederland een onverwachte kostenpost van €2000,- niet op te kunnen brengen.
 • Nieuwsbrief
  Bieden de risicoverzekeringen in de pensioenregeling voldoende dekking voor nabestaanden? In dit artikel schetsen we een drietal situaties hoe het nabestaandenpensioen in de meeste premieovereenkomsten is geregeld om u te helpen bij het in kaart brengen van uw situatie.
 • Nieuwsbrief
  De levensverwachting neemt licht af en dit kan consequenties hebben voor werkgevers op het gebied van onder andere internationale verslaglegging en verzekeringspremies.
 • Nieuwsbrief
  24% van de werknemers maakt zich zorgen over hun huidige, en 32% over hun toekomstige financiële zekerheid blijkt uit onderzoek. Werknemers - en met name jongere werknemers - willen meer keuzevrijheid als het gaat om arbeidsvoorwaarden.
 • Nieuwsbrief
  Onderdeel van het Belastingplan 2019 is het verkorten van de maximale looptijd van de 30%-regeling per 1 januari aanstaande tot vijf jaar voor nieuwe en bestaande gevallen, met een overgangsregeling. 
 • Nieuwsbrief
  - Toezichtarbitrage is slechts één aspect van grensoverschrijdende waardeoverdracht
  - DNB-onderzoek uitbesteding
  - Nieuwe AG Prognosetafel leidt tot stijging van de dekkingsgraden
  - Verzamelwet pensioenen 2019 naar Tweede Kamer
  - De 5 meest prudente aannames over de actuariële functie
 • Nieuwsbrief
  - Initiatiefnota over het nabestaandenpensioen
  - Waarderingsaspecten nabestaandenpensioen
  - Ontwikkeling premiedekkingsgraad
  - Toeslag 2019
  - De 5 meest stabiele standpunten over verandervermogen
 • Nieuwsbrief
  - Ministerie komt terug op aanpassing financieringsvereisten VPL
  - Schriftelijke kamervragen over evaluatie aanpassing FTK
  - Verleg het accent in de pensioendiscussie
  - Vervolgbrief ministerie inzake pensioencommunicatie
  - Vragen DNB over niet-financiële risico's
  - De 5 minst voorspelbare tv fragmenten
Display Per pagina

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen