Towers Watson Media

Kenniscentrum

Uw bron voor Towers Watson's Research and ideas
Bekijk de resultaten voor alle categorieën
Zoek op
Showing 1 to 10 of 518 entries
 • Nieuwsbrief
  - Servicedocument waardeoverdracht klein pensioen
  - IORP2: Implementatievoorstel herziene pensioenfondsenrichtlijn
  - Uiting DNB over inkoopwaarde VPL- regelingen
  - De 5 meest grensverleggende aspecten van de IORP2
 • Nieuwsbrief

  - Heeft u voldoende grip op uw (uitbestede) IT?
  - Evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen
  - Tweede evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  - Rapport Willis Towers Watson vanwege evaluatie aanpassing FTK
  - De 5 belangrijkste weetjes rond geschiktheid

 • Nieuwsbrief
  In opdracht van het SZW heeft Willis Towers Watson een evaluatie van de aanpassing van het FTK uitgevoerd.
 • Nieuwsbrief
  Voor werkgevers is van belang aandacht te hebben voor de medezeggenschap over de arbeidsvoorwaarde pensioen en in overweging te nemen of deze vergroot moet worden. Dit verhoogt de betrokkenheid bij en waardering van de arbeidsvoorwaarde pensioen voor zowel werkgever als werknemers.
 • Nieuwsbrief
  De laatste jaren zijn pensioenregelingen in Nederland aangepast en is veelal het risico verschoven van werkgevers naar werknemers. Werknemers lijken zich bewust van het feit dat het pensioen dat zij kunnen verwachten vanuit hun pensioenregeling de afgelopen jaren lager is geworden. Zij zijn bereid om zelf meer te sparen maar in de praktijk heeft dit nog geen prioriteit. Hoe kunnen werkgevers hierop inspelen?
 • Nieuwsbrief
  Vanaf mei 2016 is de AVG van kracht geworden en hebben organisaties 2 jaar de tijd om aan de verplichtingen uit deze Europese verordening te voldoen. Het implementeren van de AVG is geen hogere wiskunde. Uit de logische opzet van deze verordening volgt een aantal stappen.
 • Nieuwsbrief
  Naar verwachting komt er rond 2020 een nieuw pensioenstelsel. Wat zijn de IFRS en US GAAP-effecten van de nieuwe pensioenregeling?
 • Nieuwsbrief
  De wereld van werk zal niet veranderen – die is al veranderd en zal dat blijven doen, en zelfs sneller dan tot nog toe. HR heeft een belangrijke rol te spelen bij het ondersteunen van de organisatie in het maken van een omslag van "een verzameling mensen die banen uitvoert" naar "een entiteit die werk organiseert - en het talent (wat of waar dat dan ook mag zijn) dat dit uitvoert".
 • Nieuwsbrief

  - Pensioencommunicatie: navigatiemetafoor en URM
  - Onderzoek Willis Towers Watson en UNPRI naar megatrends
  - Aandacht voor verandervermogen
  - Monitoringscommissie presenteert Nalevingsrapport 2016/2017
  - De 5 meest gedenkwaardige stelregels in relatie tot partnerpensioen

 • Nieuwsbrief

  - Standaardinformatiemodel premieovereenkomsten
  - Evaluatie herstelplannen
  - Planning SZW: pensioenonderwerpen 2018
  - Top 5 meest relevante vragen bij de Wet waardeoverdracht klein pensioen

   

Display Per pagina

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen