Towers Watson Media
Nieuwskiosk

Accent op Finance

 • Towers Watson Media
  Nederland In het Nederlands
  Inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op financieel gebied.
  Doelgroep: Financiële managers en professionals
  • Filter op
  • Showing 1 to 10 of 26 entries
  • Blog: 'Mogelijke verlaging van de ECB Deposit Facility Rate'
   Inmiddels is de markt impact van Draghi’s persconferentie na de ECB Governing Council meeting van 22 oktober jl. enigszins uitgekristalliseerd en kunnen we enige conclusies trekken.
  • Eigenrisicodragerschap WGA gaat drastisch veranderen
   Werkgevers betalen de arbeidsongeschiktheidslasten als eigenrisicodrager of via een premieafdracht aan het UWV. Wat betekenen de aankomende veranderingen voor uw organisatie?
  • Pensioenlasten in overheidsplan niet langer leeftijdsgerelateerd?
   Het kabinet is voornemens om vanaf 2020 de huidige pensioenopbouwsystematiek, waarbij veel wordt gewerkt met doorsneepremies, geleidelijk te vervangen door een systeem waarbij de premie gelijk blijft, maar waarbij de opbouw afneemt naarmate de leeftijd hoger wordt. Tegelijkertijd zou een systematiek worden ingevoerd waarbij het persoonlijk pensioenvermogen leidend is, gebruikmakend van collectieve risicodeling.
  • APF biedt voordelen ten opzichte van verzekerde regelingen
   Inmiddels zijn een tiental partijen in een meer of minder ver gevorderd stadium een APF aan het opzetten. Towers Watson is bij diverse initiatieven betrokken. Het APF biedt goede mogelijkheden voor pensioenfondsen en werkgevers. Tegelijkertijd zal het ook veel vragen opleveren: Wat zijn de voor en nadelen van een APF vergeleken met een verzekerde regeling of aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) en op basis van welke criteria wordt de keuze gemaakt?
  • De ‘pensioner carve-out’
   Vanwege de ondernemingswens tot grotere financiële wendbaarheid en onder druk van strengere accountingregels voor de waardering van pensioenen, is de belangstelling voor het de-risken van pensioenverplichtingen toegenomen. Om effectief te kunnen de-risken en tegelijkertijd rekening te houden met de beperkte opnamecapacieit bij de verzekeraars, zeker bij de grootste pensioenfondsen, is er nieuw en flexibel instrument in het leven geroepen: de ‘pensioner carve-out’, een buy-out van een deel van het pensioenfonds.
  • Kabinet stelt geleidelijke overgang voor op nieuw pensioensysteem
   De hoofdlijnennotitie van 6 juli benoemt afschaffing van de doorsneesystematiek en transitie naar een systematiek waarbij persoonlijk pensioenvermogen leidend is.
  • Werkgevers gebruiken eis dat pensioenfondsbeleid in lijn moet zijn met hun risicohouding te weinig
   Het nFTK vraagt een hogere betrokkenheid op beleidsmatig en operationeel niveau.
  • Alternatieve uitvoeringsvormen sterk te overwegen voor werkgevers met verzekerde regeling
   Pensioencontracten kennen momenteel lage rentes en uitzonderlijk hoge verzekeringspremies, welke keuzes moet u maken?
  • Veel CDC-regelingen kennen nog significante risico’s
   Veel bedrijven hebben de overstap gemaakt naar een collectieve defined contributionregeling (CDC). Maar is het risico daadwerkelijk minder?
  • Doordachte en onderscheidende “Employment Deal” levert veel op
   Een goed doordachte Employement Deal betekent naast de arbeidsvoorwaarden ook de wederzijdse verwachtingen omtrent ontwikkelmogelijheden.
  • Display Per pagina
Accent op Finance
Inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op financieel gebied.
Annuleren

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen