Towers Watson Media
Nieuwskiosk

Accent op Pensioenfondsen

 • Towers Watson Media
  Nederland In het Nederlands
  Inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van pensioenfondsen.
  Doelgroep: Bestuursleden en management van pensioenfondsen
  • Filter op
  • Showing 1 to 10 of 49 entries
  • Het variabele pensioenlandschap
   De Wet verbeterde premieregeling (hierna: Wvp) is per 1 september 2016 van kracht geworden. Het belangrijkste onderdeel van de Wvp betreft de introductie van variabele pensioenuitkeringen. Daarnaast zorgt de Wvp voor aanvullende eisen aan premieovereenkomsten, onder meer ten aanzien van de risicohouding, zorgplicht en shopmogelijkheden. Inmiddels zijn de eerste producten beschikbaar en kunnen deelnemers met een pensioenkapitaal, naast een vastgesteld pensioen, ook kiezen voor variabele uitkeringen. Vanaf 1 januari 2018 moeten alle PPI’s en verzekeraars op de pensioendatum deze shopmogelijkheid bieden.
  • Levendig pensioendebat in Voorstelling van Zaken
   Op donderdag 2 februari nam Alfred Kool namens Willis Towers Watson deel aan het theatraal debat van Voorstelling van Zaken over pensioen.
  • Pensioeninformatie is geen fast food
   Communicatie rondom pensioen is nog steeds moeizaam. Pensioen is een 'low-interest' product. Dat moet anders. Het gaat verder dan informeren, het gaat om bewustwording.
  • Wet verbeterde premieregeling vraagt om heldere pensioencommunicatie
   Het ziet er op dit moment naar uit dat de eerste pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s niet in staat zijn om vóór 1 januari 2017 de eerste producten aan te bieden die een optimaal gebruik van de wet mogelijk maken. Toch is het van belang om nu al helder te communiceren over de kansen en de bedreigingen van deze nieuwe wet.
  • Zorgvuldige voorbereiding essentieel voor succesvol toetsingsgesprek
   Het is niet overdreven te stellen dat de fit & proper test van DNB waaraan nieuw aan te treden bestuurders van pensioenfondsen worden onderworpen steviger is dan ooit.
  • Het belang van Integraal Risicomanagement in de pensioensector
   Professioneel IRM kan helpen bij het maken van een aantal belangrijke afwegingen, zoals de mate waarin wordt ingezet op IT-beveiliging, hoeveel invloed er gewenst is bij de uitbesteding van de pensioenadministratie, IRM is dan ook een belangrijk middel om verantwoording af te leggen en antwoord te geven op de vraag waaraan door een pensioenfonds geld wordt uitgegeven en waarom.
  • De pensioensector moet niet alleen informeren, maar vooral communiceren
   Er zijn al veel inspanningen verricht, onderzoeken gedaan en zelfs een specifieke wet opgesteld rondom communicatie in de pensioensector, maar nog steeds lijken al deze inspanningen maar een zeer beperkt effect te hebben. De neiging om nog maar een tandje bij te zetten, lijkt haast niet te onderdrukken.
  • Verdere stappen naar een nieuw pensioenstelsel
   Op 8 juli heeft het kabinet de perspectiefnota over de toekomst van het pensioenstelsel aan de Tweede Kamer gezonden. Daarmee wordt vervolg geven aan de Nationale Pensioendialoog en de hoofdlijnennota van 6 juli 2015. De perspectiefnota gaat onder meer nader in op de voorgenomen afschaffing van de doorsneesystematiek en het overgangsregime dat daarbij van toepassing zal zijn en op de contouren van een nieuw type pensioenovereenkomst en de criteria die daarvoor naar de opvatting van het kabinet moeten gelden.
  • Evenwichtigheid: het is maar wat je eronder wilt verstaan
   Uitkeringsovereenkomsten van Nederlandse pensioenfondsen: sociale of financiële contracten?
  • Blog: Pensioenfonds, hoe houdt u uw reputatie hoog?
   Beeldvorming, reputatie, ze hebben een dominante invloed op hoe mensen denken over zaken. Op allerlei terrein. Dus ook over pensioenen.
  • Display Per pagina
Accent op Pensioenfondsen
Inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van pensioenfondsen.
Annuleren

Om u beter van dienst te zijn maakt Towers Watson gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen