Towers Watson Media
Nieuwskiosk

Accent op Pensioenfondsen

 • Towers Watson Media
  Nederland In het Nederlands
  Inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van pensioenfondsen.
  Doelgroep: Bestuursleden en management van pensioenfondsen
  • Filter op
  • Showing 1 to 10 of 52 entries
  • Evaluatie aanpassing FTK 2018
   In opdracht van het SZW heeft Willis Towers Watson een evaluatie van de aanpassing van het FTK uitgevoerd.
  • Risicovrije rente als basis voor waardering pensioenverplichtingen
   In dit artikel gaan wij in op de rol die de rekenrente kan en moet vervullen in een toekomstig pensioenstelsel. Daarbij gaan we uit van de kaders voor dat toekomstig stelsel die het regeerakkoord heeft gesteld, mede naar aanleiding van de onderzoekingen van de SER.
  • Het variabele pensioenlandschap
   De Wet verbeterde premieregeling (hierna: Wvp) is per 1 september 2016 van kracht geworden. Het belangrijkste onderdeel van de Wvp betreft de introductie van variabele pensioenuitkeringen. Daarnaast zorgt de Wvp voor aanvullende eisen aan premieovereenkomsten, onder meer ten aanzien van de risicohouding, zorgplicht en shopmogelijkheden. Inmiddels zijn de eerste producten beschikbaar en kunnen deelnemers met een pensioenkapitaal, naast een vastgesteld pensioen, ook kiezen voor variabele uitkeringen. Vanaf 1 januari 2018 moeten alle PPI’s en verzekeraars op de pensioendatum deze shopmogelijkheid bieden.
  • Moeten fondsen sturen op de premiedekkingsgraad?
   Bij de aanpassing van het financieel toetsingskader, met ingang van 2015, verviel de premiedekkingsgraadseis. Van toezichtswege is geen andere bepaling over de hoogte van de premie dan de vereiste van kostendekkendheid. Die vereiste is, omdat rendementsdemping in de bepaling van de kostendekkende premie is toegestaan, vaak weinig beperkend. In dit artikel ga ik in op de vraag of fondsen er goed aan doen naast de kostendekkendheid nog andere voorwaarden te stellen aan de premiehoogte, en zo ja hoe die voorwaarden eruit zouden moeten zien.
  • Levendig pensioendebat in Voorstelling van Zaken
   Op donderdag 2 februari nam Alfred Kool namens Willis Towers Watson deel aan het theatraal debat van Voorstelling van Zaken over pensioen.
  • Pensioeninformatie is geen fast food
   Communicatie rondom pensioen is nog steeds moeizaam. Pensioen is een 'low-interest' product. Dat moet anders. Het gaat verder dan informeren, het gaat om bewustwording.
  • Wet verbeterde premieregeling vraagt om heldere pensioencommunicatie
   Het ziet er op dit moment naar uit dat de eerste pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s niet in staat zijn om vóór 1 januari 2017 de eerste producten aan te bieden die een optimaal gebruik van de wet mogelijk maken. Toch is het van belang om nu al helder te communiceren over de kansen en de bedreigingen van deze nieuwe wet.
  • Zorgvuldige voorbereiding essentieel voor succesvol toetsingsgesprek
   Het is niet overdreven te stellen dat de fit & proper test van DNB waaraan nieuw aan te treden bestuurders van pensioenfondsen worden onderworpen steviger is dan ooit.
  • Het belang van Integraal Risicomanagement in de pensioensector
   Professioneel IRM kan helpen bij het maken van een aantal belangrijke afwegingen, zoals de mate waarin wordt ingezet op IT-beveiliging, hoeveel invloed er gewenst is bij de uitbesteding van de pensioenadministratie, IRM is dan ook een belangrijk middel om verantwoording af te leggen en antwoord te geven op de vraag waaraan door een pensioenfonds geld wordt uitgegeven en waarom.
  • De pensioensector moet niet alleen informeren, maar vooral communiceren
   Er zijn al veel inspanningen verricht, onderzoeken gedaan en zelfs een specifieke wet opgesteld rondom communicatie in de pensioensector, maar nog steeds lijken al deze inspanningen maar een zeer beperkt effect te hebben. De neiging om nog maar een tandje bij te zetten, lijkt haast niet te onderdrukken.
  • Display Per pagina
Accent op Pensioenfondsen
Inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van pensioenfondsen.
Annuleren

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen