Datum Kenmerk nr. Onderwerp besluit
14-12-10 DGB2010/7052M Vaststelling marktrente
09-09-10 DGB2010/2733M Loonheffingen. Pensioenen. Stamrechten
26-08-10 DGB2010/2527M Loonheffingen. Diverse onderwerpen
22-01-10 DGB2010/415M Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
21-12-09 CPP2009/1487M Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten
26-10-09 CPP2009/1227M Aftrek dotaties bij kortetermijnherstelplannen
07-04-09 CPP2009/93M Buitenlandse sociale verzekeringen
16-12-08 CPP2008/2696M Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente
08-09-08 CPP2008/1727M Loonheffingen. Pensioenen: opbouw, eigen beheer en overgangsrecht. Stamrechten.
03-07-08 CPP2008/447M Waarderingsaspecten pensioenen en lijfrenten
31-01-08 CPP2007-98M Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen
20-12-07 CPP2007/3321 Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente.
23-10-07 CPP2007/552M Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen
16-03-07 CPP2007/482M Inkomstenbelasting Loonheffingen Pensioenen niet ingehouden pensioenbijdragen
16-03-07 CPP2007/483M Loonheffingen Pensioenen aanwijzingen als pensioenregeling 1
13-12-06 CPP2006/2579M Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente
11-10-06 CPP2006/1977M Loonheffingen Pensioenopbouw premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
27-06-06 CPP2006/1422M Loonheffing levensloopregeling terugdraaien spaarloon 2006
22-06-06 CPP2006/1404M Regeling met België inzake ontslaguitkeringen
31-03-06 CPP2006/507M Invorderingswet Revisierente Aansprakelijkheid verzekeraars
28-03-06 CPP2005/2742 Zakelijkheid pensioenregeling directeur grootaandeelhouder
21-10-05 CPP2005/2378M Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers
08-07-04 CPP2004/244M Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 4
22-04-04 CPP2003/2794M Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 3
10-02-04 CPP2003/1610M Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en de artikelen 38a en 38b van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 2
22-01-04 CPP2003/200M Overdracht van pensioenkapitaal aan een pensioenfonds van een internationale organisatie
09-01-04 CPP2000/2593M Buitenlandse sociale verzekeringen. Duitse en Belgische sociale zekerheid. Belastbaarheid uitkeringen en aftrek premies
29-08-03 CPP2003/530M Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 1
27-08-03 CPP2003/233M Loobelasting. Pensioengevend loon; demotie en deeltijd
26-06-03 CPP2003/1406M Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten
07-04-03 DGB2002/7207M Fiscale behandeling van verplichte bijdragen voor beroepspensioenregelingen
01-04-03 CPP2002/2980M Loonbelasting. Premieverdeling bij inkoop van pensioen in geval van eigen beheer
27-11-02 CPP2002/896M Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten
13-08-02 CPP2002/2152M Vragen en antwoorden verzekeringen pensioenaangroei
26-11-01 CPP2001/2970M Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers
29-02-00 DB99/3768M Overgang VUT naar prepensioen
11-08-99 DB1999/2674M Toestemming statutenwijzinging pensioen BV