Towers Watson Media
Nieuwskiosk

Pensioen Update

 • Towers Watson Media
  Nederland Periodically in Dutch
  Actuele informatie over ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en werknemers
  • Filter op
  • Showing 1 to 10 of 118 entries
  • Pensioen Update - Mei 2019
   Shareholders Rights Directive II (SRD II-richtlijn), Vervolg op evaluatie aanpassing financieel toetsingskader, Uiteindelijk begunstigden (UBO’s) bij pensioenfondsen, Vragenlijsten over niet-financiële risico’s, De 5 belangrijkste weetjes rond het nieuwe WEET MEER Portaal.
  • Pensioen Update - April 2019

   - Concept UPO modellen 2020 gepubliceerd
   - Knelpunten Wet waardeoverdracht Klein pensioen
   - De keten is zo sterk als zijn zwakste schakel
   - Meer aandacht voor ESG risico's in nieuwe Europese stresstest
   - Ontwikkeling ten aanzien van de Wet verbeterde premieregeling
   - De 5 blijste boodschappen voor duurzaam beleggen

  • Pensioen Update - Maart 2019
   - Toekomstige verbeteringen in de levensverwachting lijken af te zwakken
   - Ontwikkelingen in de rente
   - Pensioen en payrollsituaties
   - De 5 meest gevleugelde... Caroliene?!
  • Pensioen Update - Februari 2019
   - Kabinetsinzet toekomst pensioenstelsel
   - Voortgang Pan-Europees Persoon Pensioenproduct (PEPP)
   - Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid - fiscale aspecten
   - De top 5 valkuilen bij uitbesteding door pensioenfondsen
  • Pensioen Update - Januari 2019
   - Brief DNB met voorstellen voor betere pensioenregelgeving
   - Hoge Raad: Ook verplichte aansluiting bij een Bpf bij voornamelijk dienstbare werkzaamheden
   - Koolmees legt advies Raad van State inzake VPL-inkoop naast zich neer
   - De 5 beste scenario's voor pensioenfondsliefhebbers
  • Pensioen Update - December 2018

   - DNB
   - CPB onderzoeken over de ambitieovereenkomst
   - Good practice robuuste pensioenadministratie
   - Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 consultatie
   - CBS publiceert kernprognose 2018
   - De 5 minimal vereiste maatregelen voor oud en nieuw

  • Pensioen Update - November 2018

   - Geen pensioenakkoord
   - Kamerbehandeling herziene Pensioenfondsenrichtlijn 
   - Kamerbehandeling leidt tot wijziging van het UPO 2019
   - Aanbeveling diversiteit pensioenfondsen
   - Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans – Payrolling
   - De 5 grootste claims rond verzekeren door pensioenfondsen

  • Pensioen Update - Oktober 2018
   - Aanpassing Code Pensioenfondsen
   - Tweede Kamer neemt verzamelwet en implementatiewet IORP2 aan
   - Inrichting sleutelfuncties
   - Inhalen in max. vijf stappen
  • Pensioen Update - September 2018
   - Toezichtarbitrage is slechts één aspect van grensoverschrijdende waardeoverdracht
   - DNB-onderzoek uitbesteding
   - Nieuwe AG Prognosetafel leidt tot stijging van de dekkingsgraden
   - Verzamelwet pensioenen 2019 naar Tweede Kamer
   - De 5 meest prudente aannames over de actuariële functie
  • Pensioen Update - Augustus 2018
   - Initiatiefnota over het nabestaandenpensioen
   - Waarderingsaspecten nabestaandenpensioen
   - Ontwikkeling premiedekkingsgraad
   - Toeslag 2019
   - De 5 meest stabiele standpunten over verandervermogen
  • Display Per pagina
Pensioen Update
Actuele informatie over ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en werknemers
Er zijn meerdere edities beschikbaar. Selecteer editie(s):

Financiën
HR
Retirement
Verzekeringen
Annuleren

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen