Towers Watson Media
Nieuwskiosk

Pensioen Update

 • Towers Watson Media
  Nederland Periodically in Dutch
  Actuele informatie over ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en werknemers
  • Filter op
  • Showing 1 to 10 of 112 entries
  • Pensioen Update - November 2018

   - Geen pensioenakkoord
   - Kamerbehandeling herziene Pensioenfondsenrichtlijn 
   - Kamerbehandeling leidt tot wijziging van het UPO 2019
   - Aanbeveling diversiteit pensioenfondsen
   - Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans – Payrolling
   - De 5 grootste claims rond verzekeren door pensioenfondsen

  • Pensioen Update - Oktober 2018
   - Aanpassing Code Pensioenfondsen
   - Tweede Kamer neemt verzamelwet en implementatiewet IORP2 aan
   - Inrichting sleutelfuncties
   - Inhalen in max. vijf stappen
  • Pensioen Update - September 2018
   - Toezichtarbitrage is slechts één aspect van grensoverschrijdende waardeoverdracht
   - DNB-onderzoek uitbesteding
   - Nieuwe AG Prognosetafel leidt tot stijging van de dekkingsgraden
   - Verzamelwet pensioenen 2019 naar Tweede Kamer
   - De 5 meest prudente aannames over de actuariële functie
  • Pensioen Update - Augustus 2018
   - Initiatiefnota over het nabestaandenpensioen
   - Waarderingsaspecten nabestaandenpensioen
   - Ontwikkeling premiedekkingsgraad
   - Toeslag 2019
   - De 5 meest stabiele standpunten over verandervermogen
  • Pensioen Update - Juni 2018
   - Ministerie komt terug op aanpassing financieringsvereisten VPL
   - Schriftelijke kamervragen over evaluatie aanpassing FTK
   - Verleg het accent in de pensioendiscussie
   - Vervolgbrief ministerie inzake pensioencommunicatie
   - Vragen DNB over niet-financiële risico's
   - De 5 minst voorspelbare tv fragmenten
  • Pensioen Update - Mei 2018
   - Uniforme rekenmethodieken gepubliceerd
   - Schriftelijke kamervragen over de Pensioenfondsenrichtlijn (IORP2)
   - Schending zorgplicht bij collectieve waardeoverdracht
   - Ronde tafel gesprek evaluatie aanpassingen FTK
   - De 5 belangrijkste bijzaken rond de kortetermijnrisicohouding
  • Pensioen Update - April 2018
   - Servicedocument waardeoverdracht klein pensioen
   - IORP2: Implementatievoorstel herziene pensioenfondsenrichtlijn
   - Uiting DNB over inkoopwaarde VPL- regelingen
   - De 5 meest grensverleggende aspecten van de IORP2
  • Pensioen Update - Maart 2018

   - Heeft u voldoende grip op uw (uitbestede) IT?
   - Evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen
   - Tweede evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
   - Rapport Willis Towers Watson vanwege evaluatie aanpassing FTK
   - De 5 belangrijkste weetjes rond geschiktheid

  • Pensioen Update - Februari 2018

   - Pensioencommunicatie: navigatiemetafoor en URM
   - Onderzoek Willis Towers Watson en UNPRI naar megatrends
   - Aandacht voor verandervermogen
   - Monitoringscommissie presenteert Nalevingsrapport 2016/2017
   - De 5 meest gedenkwaardige stelregels in relatie tot partnerpensioen

  • Pensioen Update - Januari 2018

   - Standaardinformatiemodel premieovereenkomsten
   - Evaluatie herstelplannen
   - Planning SZW: pensioenonderwerpen 2018
   - Top 5 meest relevante vragen bij de Wet waardeoverdracht klein pensioen

    

  • Display Per pagina
Pensioen Update
Actuele informatie over ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en werknemers
Er zijn meerdere edities beschikbaar. Selecteer editie(s):

Financiën
HR
Retirement
Verzekeringen
Annuleren

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen