Towers Watson Media

Oplossingen

Pensioenadvies voor ondernemingen

Pensioenadvies voor ondernemingen

Sluit de huidige pensioenuitvoering nog steeds aan bij uw strategische (bedrijfs)doelstellingen? Past er een andere pensioenuitvoering bij uw nieuwe organisatiecultuur? Is de huidige pensioenuitvoering nog steeds optimaal voor een nieuwe pensioenregeling? Waar moet mijn organisatie, gezien alle recente veranderingen genoemd in het pensioenakkoord, rekening mee houden?

Hoe weet u welke oplossingen de juiste zijn voor uw pensioen nu er steeds meer mogelijkheden zijn, waaronder herdefinitie van de pensioenregeling en de mogelijkheid voor werknemers om de pensioenwaarde te optimaliseren? Daarnaast zijn ook aanpassing van de financieringsstatus van de regeling, verhoging van de efficiëntie voor het planbeheer en aanpassing van activa-/beleggingsrichtlijnen mogelijke oplossingen.

Ongeacht of u een DB-regeling of een flexibel pensioen aanbiedt, we werken samen met u om de juiste aanpak te bepalen voor het ontwerp, de financiering, het beleggen en het beheer van het pensioen. En daarnaast nemen we ook de betrokkenheid van de werknemer in acht. We houden rekening met de cultuur van uw bedrijf, de samenstelling van uw medewerkers én uw doelstellingen voor de geschiktheid van specifieke benefits, de concurrentie en het kostenbeheer.

We benaderen uw pensioenregeling als een financieel hulpmiddel dat een aanzienlijke invloed kan hebben op de inkomsten, cashflow en de balans van uw organisatie. Dankzij de geavanceerde middelen, uitgebreid onderzoek en onze denkwijze kunnen wij een maatwerkoplossing bieden, waarbij de risico's en kosten van de pensioenregeling in balans zijn met de doelstellingen en mogelijkheden van de regeling.

ALGEMEEN PENSIOENFONDS

Het pallet van pensioenuitvoerders is uitgebreid met een nieuwe uitvoeringsvorm: het Algemeen Pensioenfonds (APF). Het APF maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden gerealiseerd zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. Dat is in het belang van de deelnemers.

Een APF mag meerdere pensioenregelingen, voor verschillende ondernemingen uitvoeren en is dus niet beperkt tot een bepaalde sector. Ondernemingen kunnen ervoor kiezen om gezamenlijk een collectiviteitskring te vormen. Ook kan er, zelfs binnen hetzelfde APF, voor worden gekozen om aparte collectiviteitskringen te vormen. De verschillende collectiviteitskringen moeten wel gescheiden vermogens aanhouden. Binnen elke kring is een belanghebbendenorgaan verantwoordelijk voor de evenwichtige belangenbehartiging, en daarmee voor de financiële opzet binnen de kring. Alle aspecten van het FTK zijn in elk van de collectiviteitskringen van kracht.

Towers Watson adviseert en begeleidt pensioenfondsen die overwegen zich om te vormen tot, dan wel toe te treden tot een APF.

Wij kunnen u helpen bij:

  • Derisking
  • Beheer
  • DC Consulting
  • Direct Verzekerde Regelingen
  • APF

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen