Towers Watson Media

Oplossingen

LifeSight voorziet in de groeiende vraag naar onderscheidende beschikbare premie pensioenoplossingen voor ondernemingen vanaf 25 medewerkers. Het is een unieke pensioenoplossing, gebaseerd op persoonlijke lifecycle optimalisatie, transparante werknemerscommunicatie en onafhankelijke uitvoering. LifeSight is ondergebracht in een apare stichting met een onafhankelijk bestuur, en werkt met externe partners op het gebied van administratie, vermogensbeheer en verzekering.

LifeSight is de PPI van Willis Towers Watson in Nederland en is onderdeel van een groeiende Europese pensioenuitvoerder. Op dit moment is LifeSight actief in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. LifeSight is onafhankelijk en heeft een sluitende juridische opzet die de belangen van de participerende werkgevers en hun individuele medewerkers centraal stelt en behartigt.

Willis Towers Watson is stevig geworteld in het Nederlandse pensioen- en bedrijfslandschap. Wij bieden oplossingen voor effectief management van mensen, risico’s en kapitaal. Daarbij staat het belang van de cliënt altijd voorop. En die cliënt vraagt in toenemende mate om innovatieve oplossingen, óók op het gebied van zijn pensioenregeling.  LifeSight voorziet in die behoefte en is daarmee een logische aanvulling op de bestaande dienstverlening. In het bestuur en in het toezichthoudend orgaan hebben geen medewerkers van Willis Towers Watson zitting. Wij houden ons aan strikte eisen waar het gaat om vertrouwelijkheid en het tegengaan van belangenverstrengeling. Deze zijn vastgelegd in een door Willis Towers Watson opgestelde gedragscode.

Meer informatie vindt u op de website lifesight.nl

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen