Towers Watson Media

Oplossingen

Pensioenadvies voor pensioenfondsen

Pensioenadvies voor pensioenfondsen

In een snel veranderende en kritische omgeving is het van cruciaal belang het pensioen optimaal en efficiënt uit te voeren. Willis Towers Watson adviseert en begeleidt organisaties die betrokken zijn bij dan wel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het pensioen. Wij doen dit efficiënt en transparant.

De consultants en verandermanagers van Willis Towers Watson helpen ondernemingen, pensioenfondsen, bestuursbureaus en uitvoeringsorganisaties bij de uitvoering van de pensioenregeling. We begeleiden en bieden, daar waar nodig, permanente of tijdelijke ondersteuning. Hierbij adviseren we over zowel de juiste organisatiestrategie, als over de wijze van veranderen en de organisatie-inrichting.

Pensioenuitvoering - Strategie

De omgeving voor pensioenuitvoerders verandert snel. Concurrentie neemt toe. Klanten worden kritischer. Complexiteit van de uitvoering stijgt als gevolg van het pensioenakkoord. Welke doelstellingen kunnen komende periode gesteld worden? Welke bedrijfsstrategie moet toegepast worden voor deze doelstellingen? Willis Towers Watson biedt pensioenuitvoerders hiervoor een organisatie diagnose aan.

Pensioenuitvoering - Inrichting

De uiteindelijke inrichting van de organisatie moet bijdragen aan de gekozen bedrijfsstrategie en doelstellingen. Hierbij spelen elementen als organisatiestructuur- en cultuur, bedrijfsprocessen en informatievoorziening een grote rol. Willis Towers Watson adviseert pensioenuitvoerders bij de juiste inrichting van de organisatie.

Pensioenuitvoering - Organisatieverandering

Organisatieveranderingen zijn bijna per definitie complexe trajecten. Deze vergen dan ook specifieke veranderingsexpertise. Willis Towers Watson werkt volgens een gestructureerd changemodel, waarbij steeds de verschillende stakeholders, belangen en consequenties in kaart worden gebracht en zorgvuldig gemanaged. Afhankelijk van het type verandering wordt de juiste projectmanager voorgesteld.

ALGEMEEN PENSIOENFONDS

Het pallet van pensioenuitvoerders is uitgebreid met een nieuwe uitvoeringsvorm: het Algemeen Pensioenfonds (APF). Het APF maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden gerealiseerd zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. Dat is in het belang van de deelnemers.

Een APF mag meerdere pensioenregelingen, voor verschillende ondernemingen uitvoeren en is dus niet beperkt tot een bepaalde sector. Ondernemingen kunnen ervoor kiezen om gezamenlijk een collectiviteitskring te vormen. Ook kan er, zelfs binnen hetzelfde APF, voor worden gekozen om aparte collectiviteitskringen te vormen. De verschillende collectiviteitskringen moeten wel gescheiden vermogens aanhouden. Binnen elke kring is een belanghebbendenorgaan verantwoordelijk voor de evenwichtige belangenbehartiging, en daarmee voor de financiële opzet binnen de kring. Alle aspecten van het FTK zijn in elk van de collectiviteitskringen van kracht.

Towers Watson adviseert en begeleidt pensioenfondsen die overwegen zich om te vormen tot, dan wel toe te treden tot een APF.

Wij kunnen u helpen bij:

  • Retirement plan financial management
  • DB administratie en outsourcing
  • Accounting
  • APF

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen