Towers Watson Media
Nieuwskiosk

Accent op HR

 • Towers Watson Media
  Nederland In het Nederlands
  Inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van HR
  Doelgroep: HR-managers en professionals
  • Filter op
  • Showing 1 to 10 of 73 entries
  • 3 trends waarneembaar binnen pensioenregelingen in 2018
   Hoe is de markt omgegaan met de pensioenveranderingen per 1 januari 2018? De Pension Benchmark biedt werkgevers interessante inzichten en helpt bij het in lijn brengen van de pensioen situatie met de gewenste situatie.
  • (Gedeeltelijke) oplossing voor aankoop pensioenuitkering vanuit het buitenland
   Er is een oplossing gekomen voor de al langer bestaande situatie waarbij voor geëmigreerde personen, de aankoop van zowel een pensioen- als lijfrente-uitkering vanuit een EU-woonstaat, uit een pensioen/lijfrentekapitaal dat bij een Nederlandse uitvoerder was ondergebracht, werd geblokkeerd.
  • Looptijd 30%-regeling per 2019 ook voor bestaande gevallen ingekort
   In het Belastingplan 2019 stelt het Kabinet voor de maximale looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 voor zowel nieuwe als bestaande gevallen met drie jaar te verkorten tot vijf jaar.
  • Is HR klaar voor verandering als gevolg van digitalisering?
   Digitalisering is een van de snelste ontwikkelingen in deze tijd en brengt veel uitdagingen met zich mee, ook voor HR. Help je organisatie door nu te beginnen met het in kaart brengen van de gevolgen voor medewerkers en huidige rollen.
  • Het implementeren van de EU-AVG: geen hogere wiskunde!
   Vanaf mei 2016 is de AVG van kracht geworden en hebben organisaties 2 jaar de tijd om aan de verplichtingen uit deze Europese verordening te voldoen. Het implementeren van de AVG is geen hogere wiskunde. Uit de logische opzet van deze verordening volgt een aantal stappen.
  • Effect wijzigingen pensioenregelingen op verwachtingspatroon werknemers duidelijk zichtbaar
   De laatste jaren zijn pensioenregelingen in Nederland aangepast en is veelal het risico verschoven van werkgevers naar werknemers. Werknemers lijken zich bewust van het feit dat het pensioen dat zij kunnen verwachten vanuit hun pensioenregeling de afgelopen jaren lager is geworden. Zij zijn bereid om zelf meer te sparen maar in de praktijk heeft dit nog geen prioriteit. Hoe kunnen werkgevers hierop inspelen?
  • Medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen
   Voor werkgevers is van belang aandacht te hebben voor de medezeggenschap over de arbeidsvoorwaarde pensioen en in overweging te nemen of deze vergroot moet worden. Dit verhoogt de betrokkenheid bij en waardering van de arbeidsvoorwaarde pensioen voor zowel werkgever als werknemers.
  • Accounting-impact nieuw pensioenstelsel
   Naar verwachting komt er rond 2020 een nieuw pensioenstelsel. Wat zijn de IFRS en US GAAP-effecten van de nieuwe pensioenregeling?
  • The Future of Work
   De wereld van werk zal niet veranderen – die is al veranderd en zal dat blijven doen, en zelfs sneller dan tot nog toe. HR heeft een belangrijke rol te spelen bij het ondersteunen van de organisatie in het maken van een omslag van "een verzameling mensen die banen uitvoert" naar "een entiteit die werk organiseert - en het talent (wat of waar dat dan ook mag zijn) dat dit uitvoert".
  • Pensioen 2018 in drie thema's
   Willis Towers Watson onderscheidt drie thema's voor de pensioenagenda in 2018: werknemers krijgen meer keuzemogelijkheden; meer aandacht voor pensioengevolgen bij fusies en overnames en vrijgestelde regeling moet aantoonbaar nog steeds vergelijkbaar of beter zijn.
  • Display Per pagina
Accent op HR
Inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van HR
Annuleren

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen