Towers Watson Media
Nieuwskiosk

Accent op HR

 • Towers Watson Media
  Nederland In het Nederlands
  Inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van HR
  Doelgroep: HR-managers en professionals
  • Filter op
  • Showing 1 to 10 of 69 entries
  • Effect wijzigingen pensioenregelingen op verwachtingspatroon werknemers duidelijk zichtbaar
   De laatste jaren zijn pensioenregelingen in Nederland aangepast en is veelal het risico verschoven van werkgevers naar werknemers. Werknemers lijken zich bewust van het feit dat het pensioen dat zij kunnen verwachten vanuit hun pensioenregeling de afgelopen jaren lager is geworden. Zij zijn bereid om zelf meer te sparen maar in de praktijk heeft dit nog geen prioriteit. Hoe kunnen werkgevers hierop inspelen?
  • Medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen
   Voor werkgevers is van belang aandacht te hebben voor de medezeggenschap over de arbeidsvoorwaarde pensioen en in overweging te nemen of deze vergroot moet worden. Dit verhoogt de betrokkenheid bij en waardering van de arbeidsvoorwaarde pensioen voor zowel werkgever als werknemers.
  • Het implementeren van de EU-AVG: geen hogere wiskunde!
   Vanaf mei 2016 is de AVG van kracht geworden en hebben organisaties 2 jaar de tijd om aan de verplichtingen uit deze Europese verordening te voldoen. Het implementeren van de AVG is geen hogere wiskunde. Uit de logische opzet van deze verordening volgt een aantal stappen.
  • The Future of Work
   De wereld van werk zal niet veranderen – die is al veranderd en zal dat blijven doen, en zelfs sneller dan tot nog toe. HR heeft een belangrijke rol te spelen bij het ondersteunen van de organisatie in het maken van een omslag van "een verzameling mensen die banen uitvoert" naar "een entiteit die werk organiseert - en het talent (wat of waar dat dan ook mag zijn) dat dit uitvoert".
  • Accounting-impact nieuw pensioenstelsel
   Naar verwachting komt er rond 2020 een nieuw pensioenstelsel. Wat zijn de IFRS en US GAAP-effecten van de nieuwe pensioenregeling?
  • Pensioen 2018 in drie thema's
   Willis Towers Watson onderscheidt drie thema's voor de pensioenagenda in 2018: werknemers krijgen meer keuzemogelijkheden; meer aandacht voor pensioengevolgen bij fusies en overnames en vrijgestelde regeling moet aantoonbaar nog steeds vergelijkbaar of beter zijn.
  • Controle werkhervattingskas - dit jaar nog belangrijker
   Ieder jaar is het van belang om uw gedifferentieerde WHK-premie (werkhervattingskas) te controleren op juistheid. Door een onlangs gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof, is het dit jaar nog belangrijker. Willis Towers Watson helpt u hier graag bij.
  • Belangrijke wijzigingen in privacy wetgeving - voldoet u op tijd aan de AVG?
   Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat organisaties nog zo’n 8 maanden de tijd hebben om te voldoen aan deze verordening. De verordening heeft verstrekkende gevolgen voor iedere organisatie die in de bedrijfsvoering gebruik maakt van persoonsgegevens. Actie is dus gewenst!
  • Kabinet Rutte III volgt voornemens Rutte II op pensioengebied
   Het nieuwe kabinet maakt in het regeerakkoord bekend door te gaan op de route die het uittredende kabinet insloeg. Hoewel de transitie naar verwachting pas in 2021 van start gaat, adviseren wij de voornemens van het kabinet nu al te betrekken in uw arbeidsvoorwaardelijk beleid.
  • De 5 belangrijkste dingen die je zomaar zou vergeten bij de nieuwe pensioenrichtleeftijd
   Met ingang van 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd, de leeftijd die gebruikt wordt in de berekening van de maximale fiscale pensioenopbouw, verhoogd van 67 naar 68 jaar. Welke 5 dingen zijn daarbij belangrijk om niet te vergeten.
  • Display Per pagina
Accent op HR
Inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van HR
Annuleren

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen