Towers Watson Media
Nieuwskiosk

Accent op HR

 • Towers Watson Media
  Nederland In het Nederlands
  Inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van HR
  Doelgroep: HR-managers en professionals
  • Filter op
  • Showing 1 to 10 of 57 entries
  • Fusies & overnames - Pensioenverplichtingen blijven een cruciale rol spelen
   Een terugblik op fusie & overname activiteiten en ontwikkelingen in 2016 en belangrijke aandachtspunten op het gebied van pensioenen in het kader van fusies & overnames.
  • SER advies: Versterk medezeggenschap bij kleine ondernemingen
   SER advies: Versterk medezeggenschap bij kleine ondernemingen. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en betrokkenheid van werknemers hierbij is daarom wenselijk. Om de medezeggenschap, dan wel invloed, van werknemers bij kleine ondernemingen te versterken draagt de SER drie oplossingen aan.
  • Verkiezingsthema - Aanstaande wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel
   Veel meer dan in voorgaande verkiezingen lijkt pensioen in de aanstaande verkiezingen een thema te worden. De opvattingen van de partijen lopen sterk uiteen, en de vorming van een coalitie kan de toekomst van het pensioenstelsel dan ook in belangrijke mate beïnvloeden.
  • Trends 2017
   Onderwerpen die in 2017 vaker zullen worden besproken: Verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar, verdere opmars van DC-regelingen, monitoring van DC-regelingen, meer behoefte aan persoonlijk financieel advies, standaardisatie van pensioenregelingen.
  • Deskundige pensioencommissie van steeds groter belang
   Aan Pensioencommissie leden wordt vanuit wetgeving geen eisen gesteld over deskundigheid. Het hebben van een deskundige pensioencommissie straalt uit dat je als werkgever je verplichtingen op het gebied van pensioen serieus neemt.
  • Pension Benchmark volop in ontwikkeling
   Een pensioen benchmark biedt inzicht in hoeverre de huidige situatie met betrekking tot de pensioenregeling aansluit bij de gewenste situatie. Op basis hiervan kan worden bijgestuurd. Ook kan het een startpunt zijn voor strategische discussie.
  • Baas van Willis Towers Watson voor een dag
   Hoe voelt het om de CEO te zijn van Willis Towers Watson Benelux? Mohamed en Siata van de Amsterdamse basisschool Narcis Querido kunnen na vandaag deze vraag beantwoorden.
  • Blog: Vergroten kennis van sociale regelingen en subsidies hard nodig
   Recent onderzoek laat zien dat vier op de tien Nederlandse organisaties geen idee hebben op welke van de beschikbare sociale regelingen en subsidies zij een beroep kunnen doen voor hun werknemers. Zij weten niet welke regelingen beschikbaar zijn bij gemeenten en overheid en evenmin wanneer zij daar voor hun werknemers recht op hebben. Dit betekent dat een groot deel van de Nederlandse organisaties een aanzienlijke hoeveelheid geld laat liggen dat door de overheid beschikbaar is gesteld
  • Wat betekent de lage rente voor u en uw pensioenfonds?
   Op dit moment is de rente historisch laag. Dat dit voor pensioenregelingen niet gunstig is, mag bekend worden verondersteld. Voor werkgevers met een pensioenregeling die, al dan niet verplicht, is ondergebracht in een pensioenfonds is het niet altijd direct inzichtelijk wat een lage rente nu precies tot gevolg heeft. En wellicht nog belangrijker: wat kan of moet een werkgever doen in dit kader?
  • Verzekering voor voedingsmiddelen: de balans tussen aansprakelijkheid versus recall
   Voor voedingsmiddelenbedrijven is het soms lastig de balans te vinden tussen de aansprakelijkheidsverzekering en de recallverzekering. Het lijkt alsof beide verzekeringsvormen een zekere overlap hebben, maar feitelijk zijn er meer verschillen dan overeenkomsten.
  • Display Per pagina
Accent op HR
Inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van HR
Annuleren

Om u beter van dienst te zijn maakt Towers Watson gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen