Towers Watson Media
Uw business Issues

Evenwichtigheid en het aangepaste FTK

Evenwichtigheid en het aangepaste FTK

Elke beleidsbeslissing die een pensioenfondsbestuur met betrekking tot het FTK neemt, moet gestaafd kunnen worden door evenwichtigheidsoverwegingen. De collectieve opzet (inclusief het vereiste van één financieel geheel) impliceert immers dat elk besluit herverdelend is of kan zijn. Mede om die reden zal DNB in 2016 van fondsen vragen dat zij extra aandacht besteden aan de evenwichtigheid van de financiële opzet, en de verantwoording van bestuursbesluiten.

  • Wat zijn de gevolgen van het risicoprofiel (en de eventuele wijziging daarvan) voor verschillende groepen deelnemers?
  • Hoe verantwoordt het bestuur het (inhaal)toeslagbeleid, en hoe communiceert het over de ambities en de haalbaarheid daarvan?
  • Wat zijn de consequenties van de hoogte van de pensioenpremies voor verschillende groepen deelnemers?
  • Hoe leiden de gehanteerde grondslagen tot eventuele herverdelingen tussen groepen deelnemers?

Vanwege ons grote netwerk en door‎ intensieve contacten met onder meer toezichthoudende instanties hebben wij voor de verschillende onderdelen "best practices" kunnen ontwikkelen.

U moet zijn aangemeld om toegang te krijgen tot deze functie.

E-mailadres is ongeldig Aanmelden met WTW-netwerkreferenties
Wachtwoord is ongeldig
Wachtwoord vergeten?


Hebt u zich nog niet geregistreerd?

Veelgestelde vragen